Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:37 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:42
Mưa vừa
Đã cập nhật 29 phút trước
Mưa nhẹ 24°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:48
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.52 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0