Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:08 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
37.5/ 28.6°
Sáng/Tối
28.5/ 34.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 28.5°
Sáng/Tối
27.9/ 34.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.8/ 28.6°
Sáng/Tối
27.8/ 34.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 29.3°
Sáng/Tối
27.9/ 37.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29.8°
Sáng/Tối
28/ 36.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 28.2°
Sáng/Tối
27.3/ 35.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 28.1°
Sáng/Tối
27.6/ 34.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.4/ 29.4°
Sáng/Tối
27.8/ 37.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30.2°
Sáng/Tối
27.9/ 37.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.4/ 30.5°
Sáng/Tối
28.6/ 36.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:03
Thấp/Cao

27.8°/39.8°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.35 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0