Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:19 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Ít mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Nhiều mây
Đồng Nai
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.25 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

6.15