Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:11 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
34.5/ 27.5°
Sáng/Tối
28/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.7°
Sáng/Tối
28.7/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 28.4°
Sáng/Tối
28.6/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.7°
Sáng/Tối
29.6/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.6°
Sáng/Tối
28.6/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.8°
Sáng/Tối
28.7/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.9°
Sáng/Tối
28.1/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.2°
Sáng/Tối
28.3/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.5°
Sáng/Tối
28.1/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 27.2°
Sáng/Tối
28.6/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.4°
Sáng/Tối
28.1/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.7°
Sáng/Tối
28.4/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.6°
Sáng/Tối
28/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.9°
Sáng/Tối
27.6/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 26.1°
Sáng/Tối
27.8/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 26.5°
Sáng/Tối
27.7/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 26.9°
Sáng/Tối
27.5/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.1°
Sáng/Tối
26.6/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.7°
Sáng/Tối
27.6/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.5°
Sáng/Tối
27.1/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.7°
Sáng/Tối
27.6/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 26.3°
Sáng/Tối
27.1/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 27.6°
Sáng/Tối
26.7/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.1°
Sáng/Tối
27/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.1/ 26.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25.5°
Sáng/Tối
26.9/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.8°
Sáng/Tối
26.6/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.7°
Sáng/Tối
26.8/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mây cụm
Đã cập nhật 11 phút trước
Mưa vừa 29.7°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:09
Thấp/Cao

27.6°/37.6°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.15 km/giờ

Điểm ngưng

20.6 °C

Chỉ số UV

0.81