Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:24 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
32.8/ 26.2°
Sáng/Tối
25.3/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25.8/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25.3/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 26.5°
Sáng/Tối
24.5/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.4/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.5°
Sáng/Tối
25.4/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 25°
Sáng/Tối
25.9/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 26.3°
Sáng/Tối
24.6/ 31.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.9°
Sáng/Tối
24.9/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.7/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27°
Sáng/Tối
25.2/ 30.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 30.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 26.8°
Sáng/Tối
25.4/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây cụm 33.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 40.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Thấp/Cao

25.8°/33.7°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.91 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

10.87