Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:38 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa vừa
Đồng Nai
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:09
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0