Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:05 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
35.2/ 26.9°
Sáng/Tối
23.4/ 31.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:02
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.4/ 28.5°
Sáng/Tối
23.6/ 31.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.3/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.5/ 27.4°
Sáng/Tối
25.2/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38/ 27.1°
Sáng/Tối
25.1/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.3/ 27.2°
Sáng/Tối
26.5/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.4/ 26.3°
Sáng/Tối
25.9/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25.2/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
39.1/ 27.1°
Sáng/Tối
24.7/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
39/ 27.4°
Sáng/Tối
26.1/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:02
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.7/ 27.1°
Sáng/Tối
27.4/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.2/ 26.7°
Sáng/Tối
25.4/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.2/ 26.4°
Sáng/Tối
25.9/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
40.5/ 27.8°
Sáng/Tối
25.1/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:03
Mây cụm
Đã cập nhật 3 phút trước
Bầu trời quang đãng 35°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:02
Thấp/Cao

23.4°/38.4°

Độ ẩm

28%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.96 km/giờ

Điểm ngưng

14.8 °C

Chỉ số UV

10.88