Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:54 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:03
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 17 phút trước
Bầu trời quang đãng 27°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:03
Thấp/Cao

25°/38°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.63 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0