Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:08 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:32
Mưa nhẹ
Đồng Nai
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:40
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

9.43 km

Gió

2.34 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết