Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:44 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:26
Mưa nhẹ
Đồng Nai
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:29
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.27 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.81