Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:07 | 13/06/2024
Thấp/Cao
28.9/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.2/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.2/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.8/ 33.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35/ 35.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35/ 34.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.6/ 31.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.2/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 33.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 41°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Thấp/Cao

27.6°/36.9°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.95 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0