Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:00 | 03/12/2023
Thấp/Cao
24.7/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.1/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.6/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.8/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.1/ 32.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.5/ 30.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.1/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.6/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24.4°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:27
Thấp/Cao

23.2°/32.8°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.27 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0