Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:03 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
34.6/ 28.7°
Sáng/Tối
26.5/ 31.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29°
Sáng/Tối
26.8/ 32.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 28.4°
Sáng/Tối
27.4/ 31.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 30.3°
Sáng/Tối
27/ 36.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 29.1°
Sáng/Tối
29.7/ 34.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.4°
Sáng/Tối
27/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.6°
Sáng/Tối
27.1/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 28.4°
Sáng/Tối
26.9/ 31.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 29°
Sáng/Tối
27.1/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 28.2°
Sáng/Tối
27.4/ 31.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 31.5°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 36.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:09
Thấp/Cao

26.4°/36.1°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.17 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0