Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:29 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
31.4/ 25.1°
Sáng/Tối
26.4/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 24.6°
Sáng/Tối
24.3/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.8°
Sáng/Tối
23.1/ 29.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 25.9°
Sáng/Tối
23.2/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.8°
Sáng/Tối
24.1/ 30.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.6°
Sáng/Tối
23.6/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 26°
Sáng/Tối
23.7/ 32.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Thấp/Cao

25°/33.2°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0