Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:13 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
30.2/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa

16:00

32.8°C / 39.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.98 km/giờ

19:00

30.6°C / 37.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
2.34 km/giờ

22:00

28.2°C / 32.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
1.6 km/giờ
Ngày/Đêm
26.1/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ

01:00

25.6°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.66 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.58 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.96 km/giờ

10:00

27°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.45 km/giờ

13:00

26.6°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.85 km/giờ

16:00

25.9°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.55 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.75 km/giờ

22:00

24.9°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.1 km/giờ
Ngày/Đêm
26.5/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa

01:00

24.2°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.91 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.54 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.15 km/giờ

10:00

27.2°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
4.44 km/giờ

13:00

28.8°C / 33.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
82%
5.48 km/giờ

16:00

28°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.38 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.02 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa

01:00

25.3°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.31 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.46 km/giờ

07:00

26.9°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.69 km/giờ

10:00

29.2°C / 33.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
5.34 km/giờ

13:00

29.1°C / 35.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
5.37 km/giờ

16:00

28.9°C / 33.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
5.06 km/giờ

19:00

26.3°C / 27.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
3.98 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.07 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 32.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Thấp/Cao

25°/32.4°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.13 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

3.36