Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:56 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
29/ 26.6°
Sáng/Tối
24.7/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa

22:00

26.8°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.05 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24.9°
Sáng/Tối
24.9/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ

01:00

26.2°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.35 km/giờ

04:00

25.7°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.9 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.16 km/giờ

10:00

27.4°C / 30.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
5.05 km/giờ

13:00

29.2°C / 34.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
5.27 km/giờ

16:00

25.7°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.35 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.81 km/giờ

22:00

25.4°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.67 km/giờ
Ngày/Đêm
26.1/ 24.2°
Sáng/Tối
24.8/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ

01:00

24.2°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.41 km/giờ

04:00

24.5°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.09 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.47 km/giờ

10:00

25.8°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
3.13 km/giờ

13:00

29.4°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
6.04 km/giờ

16:00

28.4°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
5.46 km/giờ

19:00

25.6°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.72 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.63 km/giờ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.5°
Sáng/Tối
24.5/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa

01:00

25°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.4 km/giờ

04:00

24°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.06 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.23 km/giờ

10:00

28.8°C / 32.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
82%
4.64 km/giờ

13:00

27.2°C / 27.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
4.36 km/giờ

16:00

29.6°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
5.16 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.78 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.88 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25.1°
Sáng/Tối
25/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa

01:00

25.1°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.93 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.98 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.09 km/giờ

10:00

29.3°C / 34.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
4.96 km/giờ

13:00

28.5°C / 33.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.98 km/giờ

16:00

26.4°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.17 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.87 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.49 km/giờ
Ngày/Đêm
26.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24.9/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa

01:00

25.1°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.87 km/giờ

04:00

24°C / 25.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
3.37 km/giờ

07:00

24.5°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.21 km/giờ

10:00

26.9°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.85 km/giờ

13:00

25°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
4.31 km/giờ

16:00

26.1°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.55 km/giờ

19:00

24.7°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.48 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Thấp/Cao

24.9°/29.5°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0