Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:41 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
30.7/ 24.1°
Sáng/Tối
24.8/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.2/ 25.3°
Sáng/Tối
23.8/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 26.6°
Sáng/Tối
23.1/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 26.6°
Sáng/Tối
24.2/ 31.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 27°
Sáng/Tối
24.5/ 30.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 26.2°
Sáng/Tối
24.4/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 30.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Thấp/Cao

24°/35°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

0.32