Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:30 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
30.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 24.4°
Sáng/Tối
24.8/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24.5/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 25.1°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24.5°
Sáng/Tối
25/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.1/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.8/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa nhẹ 32.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Thấp/Cao

24.5°/32.3°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.13 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

3.36