Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:23 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
34.4/ 28.6°
Sáng/Tối
26.5/ 32.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.5°
Sáng/Tối
26.4/ 32.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.3/ 28.3°
Sáng/Tối
27.5/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 30.2°
Sáng/Tối
27.4/ 36°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 29.1°
Sáng/Tối
29.2/ 34.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.5°
Sáng/Tối
27.3/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 28.6°
Sáng/Tối
26.7/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.2°
Sáng/Tối
27.9/ 33.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 28.7°
Sáng/Tối
27.9/ 31.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 28.4°
Sáng/Tối
27.6/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.9°
Sáng/Tối
25.8/ 31.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 29.6°
Sáng/Tối
27.2/ 34.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 29.5°
Sáng/Tối
27.9/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28°
Sáng/Tối
28.9/ 31.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mưa vừa 31.3°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 36.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:09
Thấp/Cao

26.3°/36.3°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.17 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0