Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:13 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32.4/ 25.5°
Sáng/Tối
24.1/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.7/ 24.2°
Sáng/Tối
24.6/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.9/ 24.5°
Sáng/Tối
23.6/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 26.2°
Sáng/Tối
23.3/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.7/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 32.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.4/ 26.2°
Sáng/Tối
24.3/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 26.1°
Sáng/Tối
24.9/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.2°
Sáng/Tối
24/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.1°
Sáng/Tối
24.7/ 31.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 29.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 23.8°
Sáng/Tối
23.7/ 27.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.7/ 22.9°
Sáng/Tối
21.5/ 29.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.7/ 23°
Sáng/Tối
21.3/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.6/ 23.7°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Nhiều mây
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây cụm 32.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Thấp/Cao

23.8°/32.1°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

7.63