Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:35 | 23/06/2024
Thấp/Cao
23.4/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.4/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.8/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.8/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 23.5°
Tầm nhìn
8.67 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.5/ 23.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
23.4/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 23.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Thấp/Cao

23°/27.7°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.58 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

0.01