Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:18 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 26.4°
Sáng/Tối
24.6/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25.4°
Sáng/Tối
24.6/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 26.7°
Sáng/Tối
24/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 27°
Sáng/Tối
24.9/ 34.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25.2/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.6°
Sáng/Tối
25/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.2°
Sáng/Tối
25.4/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 28.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:08
Thấp/Cao

24.6°/35.2°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0