Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:46 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
31/ 25.5°
Sáng/Tối
26.1/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 24.8°
Sáng/Tối
24.3/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 23.5°
Sáng/Tối
23.2/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 23.2°
Sáng/Tối
23.6/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.5/ 23.8°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 23.1°
Sáng/Tối
23.1/ 24.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 23.6°
Sáng/Tối
23.7/ 23.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.9/ 23.3°
Sáng/Tối
23/ 23.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22.7°
Sáng/Tối
22.9/ 23.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 22.1°
Sáng/Tối
22.1/ 24.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 24.5°
Sáng/Tối
22.7/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.3°
Sáng/Tối
23.1/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 24.8°
Sáng/Tối
23/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24.5°
Sáng/Tối
23.7/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24.4°
Sáng/Tối
24.3/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây cụm 28.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Thấp/Cao

23.4°/35.3°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.21 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

2.72