Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:53 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
29.2/ 23.2°
Sáng/Tối
22.6/ 26.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 23.6°
Sáng/Tối
22.7/ 26.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 23°
Sáng/Tối
22.1/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 22.8°
Sáng/Tối
22.2/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.6/ 23.4°
Sáng/Tối
22.2/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 23.8°
Sáng/Tối
22.3/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 23.4°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 24°
Sáng/Tối
22.3/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23.1°
Sáng/Tối
22.2/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 22.2°
Sáng/Tối
22.1/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 23.9°
Sáng/Tối
21.9/ 27.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 23°
Sáng/Tối
22.1/ 30.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 18.5°
Sáng/Tối
18.6/ 27.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.9/ 19.3°
Sáng/Tối
15.1/ 28.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27.4/ 20.3°
Sáng/Tối
17.5/ 30.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Nhiều mây
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 28.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Thấp/Cao

22.1°/31.4°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.22 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

5.39