Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:44 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
25.2/ 24°
Sáng/Tối
23.1/ 23.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.1/ 23.6°
Sáng/Tối
22.2/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 23.4°
Sáng/Tối
22.1/ 25.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 23.2°
Sáng/Tối
23.3/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 24.5°
Sáng/Tối
23.2/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.3°
Sáng/Tối
23.6/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.4/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.9°
Sáng/Tối
23.3/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 24.8°
Sáng/Tối
23.8/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 24.3°
Sáng/Tối
24.5/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa vừa
Đã cập nhật 16 phút trước
Mưa nhẹ 23.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Thấp/Cao

22.8°/27.3°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

6.43 km

Gió

3.47 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0