Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:36 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
29.3/ 23.9°
Sáng/Tối
22.9/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.5/ 22.8°
Sáng/Tối
22.6/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 22.6°
Sáng/Tối
21.1/ 26.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 23.4°
Sáng/Tối
21.3/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 24°
Sáng/Tối
22.4/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 24.5°
Sáng/Tối
22.4/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 24.8°
Sáng/Tối
22.5/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 23.1°
Sáng/Tối
23.8/ 27.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 23.9°
Sáng/Tối
22.2/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23.2°
Sáng/Tối
22.4/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Thấp/Cao

21.5°/32.4°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

0