Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:08 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28.6/ 23.3°
Sáng/Tối
22.8/ 26.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ

13:00

29.6°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
0.21 km/giờ

16:00

28.9°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
0.93 km/giờ

19:00

26.5°C / 27.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.39 km/giờ

22:00

23.6°C / 24.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.87 km/giờ
Ngày/Đêm
30.8/ 23.3°
Sáng/Tối
22.8/ 26.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ

01:00

23.3°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.78 km/giờ

04:00

22.2°C / 23.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.92 km/giờ

07:00

24.1°C / 24.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.62 km/giờ

10:00

28.3°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.01 km/giờ

13:00

30.3°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
1.51 km/giờ

16:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
2.43 km/giờ

19:00

24.7°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.38 km/giờ

22:00

23.2°C / 24.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.81 km/giờ
Ngày/Đêm
31.1/ 23.2°
Sáng/Tối
22.5/ 26.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Mưa nhẹ

01:00

22.3°C / 23.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.96 km/giờ

04:00

22.4°C / 23.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.98 km/giờ

07:00

23.5°C / 24.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.9 km/giờ

10:00

30.8°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
0.97 km/giờ

13:00

32.2°C / 36.2°C
Mây cụm Mây cụm
52%
0.61 km/giờ

16:00

28.4°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.9 km/giờ

19:00

23.8°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.37 km/giờ

22:00

23.5°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
90%
0.75 km/giờ
Ngày/Đêm
30.7/ 23.1°
Sáng/Tối
22.7/ 27.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Mưa nhẹ

01:00

22.9°C / 23.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.13 km/giờ

04:00

22.4°C / 23.3°C
Mây cụm Mây cụm
95%
0.98 km/giờ

07:00

23.8°C / 24.2°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.02 km/giờ

10:00

30.3°C / 34.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
65%
0.78 km/giờ

13:00

32.3°C / 36°C
Mây rải rác Mây rải rác
54%
1.28 km/giờ

16:00

27.6°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.74 km/giờ

19:00

23.4°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.6 km/giờ

22:00

24°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.17 km/giờ
Ngày/Đêm
28.1/ 22.4°
Sáng/Tối
22.7/ 27.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Mưa nhẹ

01:00

22.1°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.22 km/giờ

04:00

22.5°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.19 km/giờ

07:00

23.2°C / 24.9°C
Mây cụm Mây cụm
95%
0.22 km/giờ

10:00

28.9°C / 31.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.25 km/giờ

13:00

29.4°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.32 km/giờ

16:00

27.6°C / 30.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.69 km/giờ

19:00

23.5°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.43 km/giờ

22:00

22.2°C / 23.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.83 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 23.6°
Sáng/Tối
22.1/ 29.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Nhiều mây

01:00

22°C / 23.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.15 km/giờ

04:00

22.4°C / 22.5°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.65 km/giờ

07:00

23.6°C / 24.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.47 km/giờ

10:00

30°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
0.87 km/giờ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 28.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Thấp/Cao

22.9°/31.2°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.21 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

4.19