Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:45 | 28/03/2023
Chỉ số UV
9
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
5.65
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
2.61
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.53
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.49
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
1.97
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
4.68
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
7.99
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
11.15
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
12.44
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
11.67
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
5.59
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
3.52
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
1.63
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.7
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.49
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.04
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
4.82
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
8.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
8.93
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
9.96
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
9.35
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây rải rác 36°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:20
Thấp/Cao

19°/36°

Độ ẩm

21%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.4 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

9