Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:22 | 24/07/2024
Chỉ số UV
0.19
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
5.02 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
6.47 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
5.36 km
Áp suất

1000 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
4.01 km
Áp suất

1000 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
9.96 km
Áp suất

998 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
9.54 km
Áp suất

998 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.03
Tầm nhìn
6.5 km
Áp suất

998 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.29
Tầm nhìn
9.84 km
Áp suất

999 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.7
Tầm nhìn
2.73 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.48
Tầm nhìn
5.96 km
Áp suất

999 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.76
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
5.94
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
10.8
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
11.79
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
9.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
6.64
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
3.25
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.09
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.78
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.32
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.46
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
7.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
9.91
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
11.41
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
10.7
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.38
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.15
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.32
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.75
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 25.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:50
Thấp/Cao

24°/33.9°

Độ ẩm

98%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0.19