Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:09 | 20/04/2024
Chỉ số UV
4.57
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
3.25
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
3.76
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
3.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
1.25
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.82
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.24
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.01
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.29
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.62
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
2.49
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
4.4
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
5.4
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
6.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
4.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
7.99
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
4.9
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
1.81
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.67
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.44
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
1.6
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
3.7
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật 3 phút trước
Bầu trời quang đãng 34°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:28
Thấp/Cao

22.4°/41.8°

Độ ẩm

33%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.82 km/giờ

Điểm ngưng

16.3 °C

Chỉ số UV

4.57