Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 06:09 | 28/06/2022
Chỉ số UV
0.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.57
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.36
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.79
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
7.53
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
9.59
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
10.55
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
9.98
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
7.53
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
5.07
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.7
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.3
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.26
Tầm nhìn
8.2 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.13
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.77
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.52
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
8.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
9.19
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
10.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
9.56
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
4.53
Tầm nhìn
7.53 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
3.05
Tầm nhìn
8.87 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.62
Tầm nhìn
9.72 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.31
Tầm nhìn
8.37 km
Áp suất

1002 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.06
Tầm nhìn
7.3 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
8.53 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
8.03 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
6.6 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
4.64 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
3.33 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
1.94 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
0.86 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Điện Biên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:53
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.1