Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:14 | 28/10/2021
Chỉ số UV
0.28
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.95
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.69
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Ít mây
Chỉ số UV
5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Ít mây
Chỉ số UV
6.9
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Ít mây
Chỉ số UV
7.83
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
7.28
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.15
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.25
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.29
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.83
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.54
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.02
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.69
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.3
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.48
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Ít mây
Chỉ số UV
3.19
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.29
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Điện Biên
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:34
Thấp/Cao

18°/29°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.28