Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:25 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:29
Mưa nhẹ
Điện Biên
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:34
Thấp/Cao

18°/29°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0