Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:27 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
16/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:44
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:44
Mây cụm
Điện Biên
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Thấp/Cao

20°/32°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.56 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

4.46

Tin tức thời tiết