Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:31 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
37.5/ 26.1°
Sáng/Tối
27.5/ 34.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.3/ 30.7°
Sáng/Tối
26.7/ 34.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.1/ 30°
Sáng/Tối
29/ 34.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.6/ 30.6°
Sáng/Tối
27.5/ 35.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.2/ 30.8°
Sáng/Tối
27.1/ 35.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.4/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 33.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.8/ 30.9°
Sáng/Tối
26.5/ 34.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
39/ 32.9°
Sáng/Tối
27/ 35.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:32
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.8/ 30.9°
Sáng/Tối
30.6/ 33.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.4/ 31.9°
Sáng/Tối
28.5/ 35.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.2/ 31.6°
Sáng/Tối
30.5/ 34.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.9/ 26.6°
Sáng/Tối
28.5/ 32.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 24°
Sáng/Tối
26.3/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 24.9°
Sáng/Tối
24.3/ 27.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.6/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 23.4°
Sáng/Tối
24.3/ 25.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22.1°
Sáng/Tối
23.6/ 24.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 23.5°
Sáng/Tối
21.8/ 25.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 23.4°
Sáng/Tối
23.4/ 24.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 23.4°
Sáng/Tối
22.4/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 22.1°
Sáng/Tối
23.3/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 25.2°
Sáng/Tối
22.9/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 24.2°
Sáng/Tối
24.6/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.5/ 28°
Sáng/Tối
25.3/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.2/ 27.9°
Sáng/Tối
25.9/ 31.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.8/ 28.5°
Sáng/Tối
25.6/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.2/ 30.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 32.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.6/ 24.6°
Sáng/Tối
26.9/ 32.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 28.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:29
Thấp/Cao

23.8°/42.4°

Độ ẩm

30%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

10.1 °C

Chỉ số UV

1.31