Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:49 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
27.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.2/ 26.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.5°
Sáng/Tối
24.1/ 28.7°
Áp suất

999 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 25.2°
Sáng/Tối
25.1/ 30.1°
Áp suất

999 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 25°
Sáng/Tối
25.1/ 28.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.8/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24.8°
Sáng/Tối
24.6/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 24.8°
Sáng/Tối
24.3/ 25.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.3/ 25.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25.2°
Sáng/Tối
23.4/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 24.5°
Sáng/Tối
24.2/ 26.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.8°
Sáng/Tối
24.6/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 24.5°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 24.3°
Sáng/Tối
24.5/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 24.5°
Sáng/Tối
24/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.9°
Sáng/Tối
24.9/ 26.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 24.3°
Sáng/Tối
23.1/ 26.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.9°
Sáng/Tối
24.3/ 26.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.1°
Sáng/Tối
25.5/ 26.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25°
Sáng/Tối
25.4/ 26.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 23.4°
Sáng/Tối
23.7/ 24.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.4°
Sáng/Tối
23.6/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24.1/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24.1°
Sáng/Tối
24.2/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 24.3°
Sáng/Tối
25/ 25.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.3°
Sáng/Tối
24.9/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 24.9°
Sáng/Tối
24/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 24.6°
Sáng/Tối
24.8/ 24.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 24.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:50
Thấp/Cao

23.5°/32.6°

Độ ẩm

99%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

7.26 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0