Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:02 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
24/ 15°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 12°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 11°
Sáng/Tối
11/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 12°
Sáng/Tối
9/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 11°
Sáng/Tối
10/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 10°
Sáng/Tối
8/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 11°
Sáng/Tối
8/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 12°
Sáng/Tối
10/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 12°
Sáng/Tối
10/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
11/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 15°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 14°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 10°
Sáng/Tối
9/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 12°
Sáng/Tối
9/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 12°
Sáng/Tối
10/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/
Sáng/Tối
9/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/
Sáng/Tối
5/ 12°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:31
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/
Sáng/Tối
3/ 12°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:31
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/
Sáng/Tối
5/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:32
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/
Sáng/Tối
4/ 12°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:32
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 10°
Sáng/Tối
5/
Áp suất

1014 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:33
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 11°
Sáng/Tối
9/ 13°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:33
Mây rải rác
Điện Biên
Đã cập nhật 1 phút trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:24
Thấp/Cao

14°/27°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0.98