Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:17 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:47
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.75 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0