Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 05:00 | 29/06/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:54
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:51
Ít mây
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:49
Mưa nhẹ
Điện Biên
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:53
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0