Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:45 | 29/11/2022
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
20/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 13°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 12°
Sáng/Tối
11/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 11°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 13°
Sáng/Tối
10/ 14°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 13°
Sáng/Tối
12/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 10°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 10°
Sáng/Tối
8/ 10°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:28
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 11°
Sáng/Tối
8/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:29
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 10°
Sáng/Tối
9/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:29
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 10°
Sáng/Tối
9/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:30
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/
Sáng/Tối
8/ 14°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:30
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 10°
Sáng/Tối
8/ 12°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:31
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 11°
Sáng/Tối
9/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 10°
Sáng/Tối
9/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:32
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 11°
Sáng/Tối
10/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 12°
Sáng/Tối
10/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 13°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:34
Mây cụm
Điện Biên
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây rải rác 22°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:24
Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0