Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:56 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
28.9/ 24°
Sáng/Tối
24.8/ 25.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:50
Mưa vừa

07:00

25°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.9 km/giờ

10:00

25.3°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.08 km/giờ

13:00

28.6°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.54 km/giờ

16:00

26.7°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.12 km/giờ

19:00

24.3°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.23 km/giờ

22:00

24.2°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.81 km/giờ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.1°
Sáng/Tối
24.4/ 28.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:50
Mưa vừa

01:00

24.3°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.57 km/giờ

04:00

24.7°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.55 km/giờ

07:00

24.7°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.35 km/giờ

10:00

25.4°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.86 km/giờ

13:00

30.9°C / 37.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.14 km/giờ

16:00

32.6°C / 38.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
0.5 km/giờ

19:00

26.7°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.88 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.59 km/giờ
Ngày/Đêm
33.2/ 25.8°
Sáng/Tối
23/ 28.3°
Áp suất

999 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:49
Mưa nhẹ

01:00

24.8°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.87 km/giờ

04:00

23.6°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.87 km/giờ

07:00

24.6°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.69 km/giờ

10:00

29.1°C / 34.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.3 km/giờ

13:00

33.1°C / 39.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
1.38 km/giờ

16:00

30.2°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.14 km/giờ

19:00

26.2°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.74 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.66 km/giờ
Ngày/Đêm
37/ 28.3°
Sáng/Tối
25.6/ 29.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:49
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.63 km/giờ

04:00

23°C / 24.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.93 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.92 km/giờ

10:00

31.4°C / 36.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.62 km/giờ

13:00

36.5°C / 40.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
45%
1.64 km/giờ

16:00

36.8°C / 39.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
40%
0.92 km/giờ

19:00

29.6°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
0.83 km/giờ

22:00

28.7°C / 30.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.19 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:50
Thấp/Cao

23.5°/33.1°

Độ ẩm

100%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0