Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:47 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 24.5°
Sáng/Tối
23.2/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24.9/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 24.8°
Sáng/Tối
24/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 24.9°
Sáng/Tối
24/ 25.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 24.9°
Sáng/Tối
24.8/ 25.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.1°
Sáng/Tối
25.5/ 25.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 24.6°
Sáng/Tối
23.7/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 24.7°
Sáng/Tối
25.2/ 26.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.8°
Sáng/Tối
25.5/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 24.3°
Sáng/Tối
25.3/ 25.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.4°
Sáng/Tối
25.2/ 24.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 23.3°
Sáng/Tối
24.3/ 24.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 24.2°
Sáng/Tối
23.9/ 24.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 24.4°
Sáng/Tối
24.7/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24.3°
Sáng/Tối
24.7/ 25.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:48
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Thấp/Cao

23.7°/29.4°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.45 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0.5