Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:30 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:27
Nhiều mây
Điện Biên
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:34
Thấp/Cao

18°/29°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.28