Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:21 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
27/ 17°
Sáng/Tối
10/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
14/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 19°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 18°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 18:04
Mây cụm
Đã cập nhật 20 phút trước
Bầu trời quang đãng 12°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:56
Thấp/Cao

10°/32°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.08 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0