Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:45 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:47
Mưa vừa
Điện Biên
Đã cập nhật 58 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Thấp/Cao

21°/25°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.69 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0