Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:47 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:48
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:46
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:43
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:55
Thấp/Cao

22°/34°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.34 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

1.04