Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:55 | 27/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:50
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:47
Mưa nhẹ
Điện Biên
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây cụm 21°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:00
Thấp/Cao

20°/33°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.98 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0