Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:20 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
27.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.7/ 25.6°
Áp suất

999 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:50
Mưa vừa

19:00

24.4°C / 25.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.19 km/giờ

22:00

24.9°C / 25.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.88 km/giờ
Ngày/Đêm
27.4/ 24.6°
Sáng/Tối
24.8/ 27.4°
Áp suất

998 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:50
Mưa vừa

01:00

24.2°C / 25.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.61 km/giờ

04:00

25°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.51 km/giờ

07:00

24.4°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.37 km/giờ

10:00

25.9°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.52 km/giờ

13:00

29.4°C / 34.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.88 km/giờ

16:00

28.6°C / 34.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.32 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.22 km/giờ

22:00

24°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.3 km/giờ
Ngày/Đêm
32.3/ 24.8°
Sáng/Tối
23/ 29.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:49
Nhiều mây

01:00

23.8°C / 24.9°C
Mây cụm Mây cụm
100%
1.05 km/giờ

04:00

23.9°C / 24.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.8 km/giờ

07:00

24.5°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.62 km/giờ

10:00

29.2°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1 km/giờ

13:00

33.5°C / 39°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
56%
1.12 km/giờ

16:00

32.1°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
0.32 km/giờ

19:00

27.5°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.42 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.8°C
Mây cụm Mây cụm
92%
0.5 km/giờ
Ngày/Đêm
33.9/ 26.1°
Sáng/Tối
23.7/ 28.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:49
Mưa nhẹ

01:00

24.2°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.77 km/giờ

04:00

23.3°C / 24.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.84 km/giờ

07:00

25.4°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.93 km/giờ

10:00

31.1°C / 36.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
1.72 km/giờ

13:00

33.8°C / 38.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
0.67 km/giờ

16:00

34.1°C / 38.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
51%
0.18 km/giờ

19:00

28.1°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.32 km/giờ

22:00

26.9°C / 27.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.89 km/giờ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 24.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:49
Mưa vừa

01:00

25.4°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1 km/giờ

04:00

24.7°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.09 km/giờ

07:00

25°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.03 km/giờ

10:00

27.2°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.27 km/giờ

13:00

30.6°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.16 km/giờ

16:00

29.1°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
0.55 km/giờ

19:00

24.2°C / 25.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.31 km/giờ

22:00

24.3°C / 25.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.51 km/giờ
Ngày/Đêm
26.9/ 24.1°
Sáng/Tối
23.4/ 24.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:48
Mưa vừa

01:00

24.1°C / 25.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.41 km/giờ

04:00

23.2°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.39 km/giờ

07:00

23.8°C / 24.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.39 km/giờ

10:00

25.3°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.7 km/giờ

13:00

26.4°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.28 km/giờ

16:00

24.7°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.79 km/giờ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:50
Thấp/Cao

23.4°/33.5°

Độ ẩm

98%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0.19