Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:36 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.65 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.73 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.69 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.39 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.56 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.31 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.41 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.29 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.31 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.24 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.36 km/giờ

10:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.13 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.09 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.68 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.47 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.21 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.07 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.34 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.39 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.83 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.2 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.68 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.98 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.97 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.5 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.09 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.44 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.35 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.58 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.31 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.57 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.51 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.4 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.37 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.33 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.75 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.56 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.78 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.66 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.62 km/giờ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0