Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:33 | 04/12/2023
Thấp/Cao
18.5/ 18.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.8/ 18.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18.6/ 18.2°
Tầm nhìn
1.82 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.5/ 21.8°
Tầm nhìn
1.71 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.2/ 22.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.4/ 23.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.2/ 19.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 22.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:25
Thấp/Cao

18.6°/25.8°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.35 km/giờ

Điểm ngưng

20.7 °C

Chỉ số UV

2.64