Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:19 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
31.3/ 19.1°
Sáng/Tối
13/ 27.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 18:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.5/ 21°
Sáng/Tối
15.6/ 27.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 20.6°
Sáng/Tối
15.9/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.5/ 22°
Sáng/Tối
16.5/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 22.5°
Sáng/Tối
16.1/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 21°
Sáng/Tối
16.1/ 25.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 18:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.1/ 16.6°
Sáng/Tối
17.9/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.1/ 19.6°
Sáng/Tối
15.2/ 21.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.2/ 23°
Sáng/Tối
16.9/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 18:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.2/ 23.9°
Sáng/Tối
18.9/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:15
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 28 phút trước
Bầu trời quang đãng 27.3°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 18:11
Thấp/Cao

15.1°/35.4°

Độ ẩm

31%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

8.2 °C

Chỉ số UV

0