Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:05 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 23.3°
Sáng/Tối
23.6/ 27.2°
Áp suất

998 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 24.8°
Sáng/Tối
23.3/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 25.5°
Sáng/Tối
24.9/ 28.7°
Áp suất

997 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.6°
Sáng/Tối
25.8/ 29.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 24.4°
Sáng/Tối
24/ 25.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25°
Sáng/Tối
24.4/ 24.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 24°
Sáng/Tối
24.6/ 24.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23.5°
Sáng/Tối
24.9/ 24.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 24.5°
Sáng/Tối
23.7/ 25.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:50
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:54
Thấp/Cao

22.2°/32.3°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

11.03