Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:41 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:51
Mưa vừa
Huyện Mường Nhé
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:47
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

7.44