Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:10 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
38.8/ 21.8°
Sáng/Tối
21.1/ 24.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.2/ 25.3°
Sáng/Tối
19.4/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.9/ 28.9°
Sáng/Tối
20.8/ 34.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:31
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40.9/ 27.8°
Sáng/Tối
25.4/ 33.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:32
Mây thưa
Ngày/Đêm
41.5/ 28.1°
Sáng/Tối
24.8/ 32.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.6/ 27.6°
Sáng/Tối
25.7/ 33.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.2/ 25.4°
Sáng/Tối
25.9/ 28.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:33
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39.2/ 28.5°
Sáng/Tối
24.2/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
41.7/ 29.1°
Sáng/Tối
25.3/ 29.7°
Áp suất

999 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.6/ 28.2°
Sáng/Tối
27.1/ 30.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
41.2/ 29.1°
Sáng/Tối
26.6/ 34.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
43.6/ 29.7°
Sáng/Tối
27/ 32.6°
Áp suất

999 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
44.5/ 30.3°
Sáng/Tối
27.6/ 35.6°
Áp suất

999 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.7/ 20.4°
Sáng/Tối
25.8/ 21.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
34.1/ 23.4°
Sáng/Tối
22.5/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 22.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 22.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:30
Thấp/Cao

19.9°/38.2°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 km/giờ

Điểm ngưng

16.5 °C

Chỉ số UV

0