Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:00 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
18/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
18/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
38/ 26°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38/ 27°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 22°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
40/ 27°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
40/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
41/ 27°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:27
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:23
Thấp/Cao

18°/36°

Độ ẩm

39%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0