Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:08 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

999 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:51
Mưa vừa
Huyện Mường Nhé
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:45
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.67 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

6.35