Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:51 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
33.6/ 25.2°
Sáng/Tối
23.9/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 31.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.1/ 31.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.6/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 32.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 26.6°
Sáng/Tối
24.2/ 32.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 27°
Sáng/Tối
25.2/ 33.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 26.5°
Sáng/Tối
25.7/ 33.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.2/ 26.1°
Sáng/Tối
25.7/ 34.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.5/ 25.4°
Sáng/Tối
26.8/ 31.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 22.7°
Sáng/Tối
22.6/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 22.7°
Sáng/Tối
22.5/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 25.2°
Sáng/Tối
22.6/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.4°
Sáng/Tối
24.5/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27.4°
Sáng/Tối
23.1/ 31.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 23.1°
Sáng/Tối
24.1/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27.1°
Sáng/Tối
23.6/ 32.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.9/ 27.6°
Sáng/Tối
25.8/ 33.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.8/ 26.6°
Sáng/Tối
25.4/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.6/ 25.8°
Sáng/Tối
26.2/ 32.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.1/ 27.4°
Sáng/Tối
26.1/ 33.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.5/ 28.4°
Sáng/Tối
26.3/ 33.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 24.1°
Sáng/Tối
27.1/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.5/ 25.7°
Sáng/Tối
26/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 25.9°
Sáng/Tối
25.3/ 31.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 27.5°
Sáng/Tối
25.7/ 33.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.3/ 28.1°
Sáng/Tối
25.3/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 27.5°
Sáng/Tối
26.7/ 31.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:44
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Bầu trời quang đãng 25.5°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:31
Thấp/Cao

20.7°/39.8°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.49 km/giờ

Điểm ngưng

19.7 °C

Chỉ số UV

1.36