Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:47 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:45
Mưa cường độ nặng

04:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.94 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.89 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.79 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.72 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.61 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.56 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.45 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:45
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.25 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.25 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.08 km/giờ

10:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.47 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
0.93 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
0.96 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.64 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.77 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:46
Mưa vừa

01:00

22°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.77 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.44 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.6 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
1.3 km/giờ

13:00

31°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.45 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.86 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.74 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.46 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:46
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.57 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.67 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.56 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.83 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.29 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.19 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.15 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.3 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:47
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.53 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.42 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.26 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
0.72 km/giờ

13:00

32°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
56%
0.82 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.16 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.48 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.62 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:47
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.67 km/giờ
Huyện Mường Nhé
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:45
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

0.16 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0