Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:18 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:00
Mưa nhẹ

10:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.51 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.7 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.6 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.71 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.32 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:59
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.25 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.34 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.25 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.3 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.45 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
0.68 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.38 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.36 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:58
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.13 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.25 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.35 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
0.44 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
1.13 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.42 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.78 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.42 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:57
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
0.25 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.28 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.11 km/giờ

10:00

30°C / 33°C
Mây rải rác Mây rải rác
65%
0.34 km/giờ

13:00

32°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
53%
0.73 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
0.9 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
83%
0.63 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.77 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:56
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.9 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.9 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.63 km/giờ

10:00

28°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
0.61 km/giờ

13:00

30°C / 36°C
Mưa vừa Mưa vừa
77%
0.65 km/giờ

16:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.05 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.42 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.33 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:55
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.42 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.3 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.45 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 22°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:00
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.9