Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:52 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:28
Nhiều mây
Huyện Mường Nhé
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 21°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:26
Thấp/Cao

15°/26°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.53 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0