Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 00:54 | 19/08/2022
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:33
Mưa vừa
Huyện Mường Nhé
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:38
Thấp/Cao

23°/35°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.68 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0