Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:53 | 15/06/2024

Mường Phăng 1

0 mm

đo tại UBND xã Pá Khoang

Hồ Nậm Ngám

0 mm

đo tại Ban quản lý hồ Nậm Ngám

Na Son

0 mm

đo tại UBND xã Na Son

Nậm Kè

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Nậm Kè

Mường Pồn

0 mm

đo tại UBND xã Mường Pồn

Mường Báng

0 mm

đo tại UBND xã Mường Báng

Sín Thầu

0 mm

đo tại UBND xã Sín Thầu

Nà Hỳ

0 mm

đo tại UBND xã Nà Hỳ

Hồ Na Hươm

0 mm

đo tại Ban quản lý hồ Na Hươm

Mùn Chung

0 mm

đo tại UBND xã Mùn Chung

Huổi Lèng

0 mm

đo tại UBND xã Huổi Lèng

Nà Tấu

0 mm

đo tại UBND xã Nà Tấu

Chi cục thủy lợi

0 mm

đo tại Chi cục thủy lợi Điện Biên

Pa Thơm

0 mm

đo tại UBND xã Pa Thơm

Lay Nưa

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Lay Nưa

Mường Chà

0 mm

đo tại Phòng NN và PTNT huyện Mường Chà

Háng Lìa

0 mm

đo tại UBND xã Háng Lìa

Si Pha Phìn

0 mm

đo tại UBND xã Si Pha Phìn

Xuân Lao

0 mm

đo tại Trạm y tế xã Xuân Lao

Pa Tần

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Pa Tần

Hua Thanh (Nậm Khẩu Hú)

0 mm

đo tại UBND xã Hua Thanh

Sín Chải (Tủa Chùa, Điện Biên)

0 mm

đo tại Xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa

Quảng Lâm

0 mm

đo tại UBND xã Quảng Lâm

Chiềng Sinh

0 mm

đo tại UBND xã Chiềng Sinh

Phình Sáng (Tuần Giáo, Điện Biên)

0 mm

đo tại Xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo

Đoàn Kết 2

0 mm

đo tại UBND xã Chung Chải

Sam Mứn 2

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn 4, xã Sam Mứn

Nậm Ngà

0 mm

đo tại Điểm trường Nậm Ngà 1, xã Nậm Chua

Huổi Só

0 mm

đo tại Điểm trường Pê Răng Ki, xã Huổi Só

Pa Ham

0 mm

đo tại UBND xã Nậm Nèn

Xín Chải

0 mm

đo tại Điểm trường Sáng Tớ, xã Sín Chải

Trung Thu

0 mm

đo tại UBND xã Trung Thu

Mường Mùn 2

0 mm

đo tại Trường tiểu học Nậm Mức, xã Mường Mùn

Phình Sáng 2

0 mm

đo tại Điểm trường Háng Chua, xã Phình Sáng

Lao Xả Phình

0 mm

đo tại UBND xã Lao Xả Phình

Huổi Lèng 2

0 mm

đo tại Điểm trường Huổi Lèng, xã Huổi Lèng

Mường Tùng 2

0 mm

đo tại Điểm trường Pom Cại, xã Mường Tùng

Phìn Hồ

0 mm

đo tại UBND xã Phìn Hồ

A Pa Chải (Mường Nhé, Điện Biên)

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Tá Miếu, xã Sín Thầu

Pá Mỳ (Mường Nhé, Điện Biên)

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Pá Mỳ

Mường Nhé

0 mm

đo tại Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé

Mường Toong (Mường Nhé, Điện Biên)

0 mm

đo tại Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé

Chung Chải

0 mm

đo tại Điểm trường Hua Sin, xã Chung Chải

Búng Lao 3

0 mm

đo tại Điểm trường Kéo Nánh, xã Búng Lao

Pú Nhung 1

0 mm

đo tại Điểm trường Chua Lú, xã Pú Nhung

Tênh Phông

0 mm

đo tại UBND xã Tênh Phông

Pú Nhung

0 mm

đo tại UBND xã Pú Nhung

Mường Thín

0 mm

đo tại UBND xã Mường Thín

Ẳng Tở

0 mm

đo tại UBND xã Ẳng Tở

Quài Tở

0 mm

đo tại UBND xã Quài Tở

Luân Giới

0 mm

đo tại UBND xã Luân Giới

Mường Mùn 1

0 mm

đo tại Điểm trường Huổi Khạ, xã Mường Mùn

Tả Phìn 1

0 mm

đo tại UBND xã Tả Phìn

Keo Lôm 2

0 mm

đo tại UBND xã Keo Lôm

Háng Lìa 2

0 mm

đo tại Điểm trường Huổi Tống B, xã Háng Lìa

Mường Luân 3

0 mm

đo tại Điểm trường Pá Vạt, xã Mường Luân

Na Son 2

0 mm

đo tại Trường tiểu học Sư Lư, xã Na Son

Háng Lìa 1

0 mm

đo tại Trường mầm non Hoa Ban, xã Háng Lìa

Phì Nhừ 5

0 mm

đo tại Điểm trường Chống Sư B, xã Phì Nhừ

Phình Giàng 2

0 mm

đo tại Điểm trường Huổi Có, xã Phình Giàng

Háng Lìa 3

0 mm

đo tại Điểm trường Tìa Mùng, xã Háng Lìa

Phì Nhừ 4

0 mm

đo tại Điểm trường Suối Lư, xã Phì Nhừ

Mường Phăng 2

0 mm

đo tại Trường mầm non số 1 xã Pá Khoang

Pú Nhi 2

0 mm

đo tại Điểm trường Nậm Ngám A, xã Pú Nhi

Phình Giàng 1

0 mm

đo tại UBND xã Phình Giàng

Mường Luân 2

0 mm

đo tại UBND xã Mường Luân

Xá Nhè (Tủa Chùa, Điện Biên)

0 mm

đo tại Trạm y tế xã Xá Nhè

Na Sang (Mường Chà, Điện Biên)

0 mm

đo tại UBND xã Na Sang

Tỏa Tình (Tuần Giáo, Điện Biên)

0 mm

đo tại Bản Tỏa Tình, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo

Nà Khoa (Nậm Pồ, Điện Biên)

0 mm

đo tại UBND xã Nà Khoa

Nà Sáy

0 mm

đo tại UBND xã Nà Sáy

Phình Sáng 1

0 mm

đo tại Trường tiểu học Phình Sáng

Tủa Thàng

0 mm

đo tại UBND xã Tủa Thàng

Mường Lạn 1

0 mm

đo tại UBND xã Mường Lạn

Quài Nưa

0 mm

đo tại UBND xã Quài Nưa

Mường Mùn (Tuần Giáo, Điện Biên)

0 mm

đo tại Xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo

Pú Nhi 3

0 mm

đo tại Trường PTDTBT-TH Pú Nhi

Mường Phăng 3

0 mm

đo tại UBND xã Mường Phăng

Mường Ảng

0 mm

đo tại Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng

Na Son 1

0 mm

đo tại Trường mầm non Na Phát, xã Na Son

Ta Ma (Tuần Giáo, Điện Biên)

0 mm

đo tại Xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo

Chà Nưa (Nậm Pồ, Điện Biên)

0 mm

đo tại Điểm trường bản Nà Cang, xã Chà Nưa

Mường Nhà 3

0 mm

đo tại UBND xã Mường Nhà

Sam Mứn 1

0 mm

đo tại UBND xã Sam Mứn

Nà Tấu 1

0 mm

đo tại Trường mầm non Tà Cáng, xã Nà Tấu

Pú Xi (Tuần Giáo, Điện Biên)

0 mm

đo tại UBND xã Pú Xi

Sen Thượng (Mường Nhé, Điện Biên)

0 mm

đo tại UBND xã Sen Thượng

Pa Ham (Mường Chà, Điện Biên)

0 mm

đo tại UBND xã Pa Ham

Mường Lói 2

0 mm

đo tại UBND xã Mường Lói

Mường Tùng

0 mm

đo tại Trường mầm non Mường Tùng

Huổi Lèng 1

0 mm

đo tại Trạm quản lý bảo vệ rừng xã Huổi Lèng

P. Na Lay

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Chi Luông 1, phường Na Lay

Nà Tấu 2

0 mm

đo tại Trạm y tế xã Nà Tấu

Xá Tổng

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Xá Tổng

Si Pa Phìn

0 mm

đo tại Trạm y tế xã Si Pa Phìn

Búng Lao 1

0 mm

đo tại UBND xã Búng Lao

Mường Đun

0 mm

đo tại UBND xã Mường Đun

Mường Lạn 2

0 mm

đo tại Điểm trường tiểu học bản Pá Nậm, xã Mường Lạn

Tỏa Tình

0 mm

đo tại UBND xã Tỏa Tình

Ẳng Cang 1

0 mm

đo tại Điểm trường Mánh Đanh, xã Ẳng Cang

Búng Lao 2

0 mm

đo tại Điểm trường mầm non - tiểu học Huổi Cắm, xã Búng Lao

Ẳng Cang 2

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Pú Súa, xã Ẳng Cang

Chà Tở (Nậm Pồ, Điện Biên)

0 mm

đo tại UBND xã Chà Tở

Nậm Khăn (Nậm Pồ, Điện Biên)

0 mm

đo tại UBND xã Nậm Khăn

Ẳng Nưa

0 mm

đo tại UBND xã Ẳng Nưa

Mường Pồn 2

0 mm

đo tại Nhà văn hóa Bản Lĩnh, xã Mường Pồn

Na Ư 1

0 mm

đo tại Điểm trường Na Láy, xã Na Ư

Na Ư 2

0 mm

đo tại Điểm trường Con Cang, xã Na Ư

Chà Cang 2

0 mm

đo tại Điểm trường Nà Khuyết, xã Chà Cang

Mường Mươn

0 mm

đo tại Trường mầm non số 2 Mường Mươn

Thanh Nưa 1

0 mm

đo tại UBND xã Thanh Nưa

Mường Pồn 1

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Pá Chả, xã Mường Pồn

Phì Nhừ 3

0 mm

đo tại Trường PTDTBT Tiểu học Chua Ta, xã Phì Nhừ

Phì Nhừ 2

0 mm

đo tại UBND xã Phì Nhừ

Nà Tấu 3

0 mm

đo tại Điểm trường Hua Rốm, xã Nà Tấu

Sông Đà

0 mm

đo tại Nhà văn hóa tổ 5, phường Sông Đà

Hừa Ngài

0 mm

đo tại UBND xã Hừa Ngài

Mường Mơn

0 mm

đo tại Trường PTDTBT THCS Mường Mươn

Na Cô Sa (Nậm Pồ, Điện Biên)

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Na Cô Sa

Tây Trang

0 mm

đo tại Xã Na Ư, Huyện Điện Biên

Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa nhẹ 24.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:51
Thấp/Cao

23.7°/29.8°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0.57