Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:08 | 15/07/2024
Thấp/Cao
19.5/ 19.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.5/ 18.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.5/ 20.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.7/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.8/ 23.3°
Tầm nhìn
7.44 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.5/ 21.6°
Tầm nhìn
2.09 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
20.9/ 20.7°
Tầm nhìn
5.45 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
20.4/ 20.3°
Tầm nhìn
0.68 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Thấp/Cao

18.3°/24.7°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

9.13 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

1.66