Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:09 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.3/ 19.2°
Sáng/Tối
20/ 22.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.9/ 19.8°
Sáng/Tối
18.1/ 23.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.5/ 18°
Sáng/Tối
17.3/ 23.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.3/ 18.4°
Sáng/Tối
17.7/ 26.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24.3/ 18.4°
Sáng/Tối
18.2/ 24.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.9/ 18.8°
Sáng/Tối
18.5/ 27.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.8/ 20.7°
Sáng/Tối
18.9/ 27.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 20.4°
Sáng/Tối
19.3/ 24.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 19.6°
Sáng/Tối
19.3/ 28.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 17.3°
Sáng/Tối
17/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 19.1°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 19.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Thấp/Cao

17.8°/29°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

3.62 km

Gió

1.25 km/giờ

Điểm ngưng

18.8 °C

Chỉ số UV

0