Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:46 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
28.7/ 21.6°
Sáng/Tối
21.3/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 21.6°
Sáng/Tối
20.4/ 22.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20.3°
Sáng/Tối
20.2/ 24.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 20.3°
Sáng/Tối
20.2/ 25.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 20.1°
Sáng/Tối
19/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 20.2°
Sáng/Tối
21.1/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 21.5°
Sáng/Tối
20.9/ 23.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 21.5°
Sáng/Tối
20.8/ 23.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.8/ 20.3°
Sáng/Tối
20.6/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.9/ 20.6°
Sáng/Tối
20.2/ 20.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 27.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 29.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Thấp/Cao

20.1°/31°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.73 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

6.51