Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:30 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
25.7/ 20.5°
Sáng/Tối
19/ 22.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa

04:00

19.4°C / 20.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.95 km/giờ

07:00

20.4°C / 20.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.64 km/giờ

10:00

23°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.95 km/giờ

13:00

23.9°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.16 km/giờ

16:00

22.7°C / 23.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.78 km/giờ

19:00

20.5°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.7 km/giờ

22:00

20.2°C / 20.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.22 km/giờ
Ngày/Đêm
22.9/ 20.8°
Sáng/Tối
20.5/ 21.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa

01:00

20.9°C / 20.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.93 km/giờ

04:00

20.9°C / 20.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.93 km/giờ

07:00

20.5°C / 21.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.11 km/giờ

10:00

21.7°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.92 km/giờ

13:00

23.5°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.93 km/giờ

16:00

22.7°C / 23.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.72 km/giờ

19:00

21.1°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
2.13 km/giờ

22:00

20.2°C / 21.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.17 km/giờ
Ngày/Đêm
22.5/ 21.7°
Sáng/Tối
20.9/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa

01:00

21°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.33 km/giờ

04:00

20.2°C / 21.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.16 km/giờ

07:00

20.2°C / 21.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.06 km/giờ

10:00

22°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.9 km/giờ

13:00

22.4°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.85 km/giờ

16:00

22.3°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.74 km/giờ

19:00

21.5°C / 22.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
2.1 km/giờ

22:00

21.7°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.76 km/giờ
Ngày/Đêm
21.4/ 20.4°
Sáng/Tối
20.1/ 22.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ

01:00

20.5°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.41 km/giờ

04:00

20°C / 21.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.58 km/giờ

07:00

20.1°C / 21.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.4 km/giờ

10:00

21.2°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.73 km/giờ

13:00

22.7°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.93 km/giờ

16:00

23°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.75 km/giờ

19:00

20.1°C / 21.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.99 km/giờ

22:00

20.9°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.36 km/giờ
Ngày/Đêm
21.2/ 20.4°
Sáng/Tối
20.9/ 21.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa

01:00

20.4°C / 21.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.68 km/giờ

04:00

20°C / 21.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.86 km/giờ

07:00

20.1°C / 21.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.74 km/giờ

10:00

21.7°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.7 km/giờ

13:00

21.3°C / 22.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.74 km/giờ

16:00

21.6°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.72 km/giờ

19:00

21.7°C / 21.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.82 km/giờ

22:00

20°C / 21.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.23 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20.2°
Sáng/Tối
20.4/ 21.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa

01:00

20.7°C / 21.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.47 km/giờ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 19.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Thấp/Cao

19.4°/25.7°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

9.52 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

19.5 °C

Chỉ số UV

0