Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:04 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 17.8°
Sáng/Tối
16.2/ 26.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:57
Bầu trời quang đãng

04:00

16°C / 17.3°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
97%
0.86 km/giờ

07:00

17.6°C / 17.5°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
95%
0.85 km/giờ

10:00

24.7°C / 25.3°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
60%
1.46 km/giờ

13:00

33.5°C / 31.6°C
Mây thưa Mây thưa
26%
1.8 km/giờ

16:00

32.5°C / 31.5°C
Mây thưa Mây thưa
27%
2.05 km/giờ

19:00

24.8°C / 24.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
54%
2.76 km/giờ

22:00

18.5°C / 18.3°C
Mây cụm Mây cụm
84%
1.08 km/giờ
Ngày/Đêm
30.8/ 17.3°
Sáng/Tối
15.8/ 24.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:58
Bầu trời quang đãng

01:00

17.7°C / 17.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
91%
1.32 km/giờ

04:00

15.7°C / 16.3°C
Mây thưa Mây thưa
97%
1.57 km/giờ

07:00

16.7°C / 17°C
Mây rải rác Mây rải rác
91%
1.45 km/giờ

10:00

27.4°C / 27.3°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
45%
2.33 km/giờ

13:00

32.4°C / 30.4°C
Mây thưa Mây thưa
27%
2.99 km/giờ

16:00

30.6°C / 29.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
29%
3.65 km/giờ

19:00

22.4°C / 22.5°C
Mây cụm Mây cụm
68%
3.43 km/giờ

22:00

18.1°C / 18.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
94%
2.56 km/giờ
Ngày/Đêm
32.6/ 18.3°
Sáng/Tối
16.5/ 25.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:58
Mây cụm

01:00

17.3°C / 17.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
2.19 km/giờ

04:00

16°C / 17.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
2.35 km/giờ

07:00

17.9°C / 17.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.88 km/giờ

10:00

28.4°C / 27.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
31%
1.8 km/giờ

13:00

33.3°C / 31.4°C
Mây cụm Mây cụm
15%
1.79 km/giờ

16:00

33°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
22%
2.73 km/giờ

19:00

22.1°C / 22.7°C
Mây cụm Mây cụm
75%
2.47 km/giờ

22:00

18.1°C / 18.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.49 km/giờ
Ngày/Đêm
28.4/ 18.5°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:58
Mưa nhẹ

01:00

17.5°C / 18.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.5 km/giờ

04:00

17°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.72 km/giờ

07:00

18°C / 19.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.4 km/giờ

10:00

22.8°C / 22.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.96 km/giờ

13:00

28.1°C / 29.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
1.83 km/giờ

16:00

24.8°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.99 km/giờ

19:00

20.4°C / 20.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.55 km/giờ

22:00

18.9°C / 19.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.67 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 19°
Sáng/Tối
18.1/ 23.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:58
Mây cụm

01:00

18.6°C / 19.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.62 km/giờ

04:00

18.5°C / 18.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.33 km/giờ

07:00

18.6°C / 19.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.1 km/giờ

10:00

29.1°C / 29.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
46%
1.51 km/giờ

13:00

32.8°C / 31.3°C
Mây cụm Mây cụm
36%
2.12 km/giờ

16:00

28.5°C / 28.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
0.58 km/giờ

19:00

23.3°C / 23.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
1.74 km/giờ

22:00

19.3°C / 19.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.63 km/giờ
Ngày/Đêm
34.2/ 20.6°
Sáng/Tối
20.8/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:58
Mây cụm

01:00

18.1°C / 18.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.13 km/giờ
Đã cập nhật 22 phút trước
Bầu trời quang đãng 17.7°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 17.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:57
Thấp/Cao

15.2°/33.8°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0