Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:19 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Thấp/Cao

19°/26°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

5.43