Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:56 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
28.1/ 19.2°
Sáng/Tối
16.8/ 23.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.5/ 20°
Sáng/Tối
17.3/ 23.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.8/ 19.1°
Sáng/Tối
19.5/ 23.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.7/ 19°
Sáng/Tối
18.5/ 28.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.3/ 18.2°
Sáng/Tối
17.5/ 27.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.4/ 18.3°
Sáng/Tối
17.8/ 25.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.8/ 19.1°
Sáng/Tối
18.8/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 19.4°
Sáng/Tối
18.4/ 24.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 21.9°
Sáng/Tối
18.4/ 28.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.5/ 20°
Sáng/Tối
18.5/ 27.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.9/ 16°
Sáng/Tối
18.9/ 18.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.7/ 16.1°
Sáng/Tối
16.6/ 21.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17.3/ 15.3°
Sáng/Tối
16.9/ 20.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.8/ 15.2°
Sáng/Tối
15.9/ 19.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.6/ 17.9°
Sáng/Tối
16.4/ 17.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:29
Nhiều mây
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 28.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 28.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Thấp/Cao

17.9°/30.1°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.92 km/giờ

Điểm ngưng

16.3 °C

Chỉ số UV

7.08