Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:35 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
28.3/ 22.4°
Sáng/Tối
20.1/ 25.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 21.2°
Sáng/Tối
22/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 20.7°
Sáng/Tối
20.7/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 20.2°
Sáng/Tối
20.7/ 22.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.5/ 20.7°
Sáng/Tối
20.3/ 23.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20.2°
Sáng/Tối
21/ 22.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.2/ 20.2°
Sáng/Tối
20.4/ 21.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.8/ 19.2°
Sáng/Tối
20.3/ 20.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.5/ 21.8°
Sáng/Tối
20.1/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.9/ 21.2°
Sáng/Tối
20.4/ 23.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 20.1°
Sáng/Tối
20.1/ 23.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 21.4°
Sáng/Tối
20/ 22.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 20.8°
Sáng/Tối
20.1/ 24.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 20.7°
Sáng/Tối
20.9/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 21.2°
Sáng/Tối
20.8/ 25.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mưa vừa
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 22.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Thấp/Cao

20.9°/31.3°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.34 km/giờ

Điểm ngưng

19.5 °C

Chỉ số UV

0