Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:45 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
24/ 20.6°
Sáng/Tối
20.2/ 21.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 19.3°
Sáng/Tối
20.1/ 20.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 19.8°
Sáng/Tối
19.5/ 20.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 19.1°
Sáng/Tối
19.7/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 20.4°
Sáng/Tối
20.7/ 21.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 20.1°
Sáng/Tối
20.4/ 21.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 21°
Sáng/Tối
20.7/ 21.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 20.9°
Sáng/Tối
20.8/ 21.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20.5°
Sáng/Tối
20.8/ 21.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 20.2°
Sáng/Tối
20.5/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.2/ 20.3°
Sáng/Tối
20.2/ 21.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 20.1°
Sáng/Tối
20.9/ 21.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.4/ 19.2°
Sáng/Tối
19.6/ 20.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19.9°
Sáng/Tối
19.9/ 20.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 19.6°
Sáng/Tối
19.5/ 20.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 20.6°
Sáng/Tối
19.7/ 20.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19.4°
Sáng/Tối
19.2/ 20.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 19.2°
Sáng/Tối
19.8/ 20.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19.1°
Sáng/Tối
19.6/ 20.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 19.7°
Sáng/Tối
19.8/ 20.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 19.9°
Sáng/Tối
19.6/ 21.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 20.3°
Sáng/Tối
19.8/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 20.8°
Sáng/Tối
20.7/ 21.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 20.9°
Sáng/Tối
19.1/ 21.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 20.1°
Sáng/Tối
20.2/ 21.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 20.9°
Sáng/Tối
19.6/ 21.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 20.7°
Sáng/Tối
19.5/ 21.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 20.8°
Sáng/Tối
20.6/ 22.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.8/ 20.1°
Sáng/Tối
20/ 21.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20.1°
Sáng/Tối
20.5/ 21.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mưa nhẹ 21.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 22.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Thấp/Cao

20.3°/22.4°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

1.12 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

21.2 °C

Chỉ số UV

1.57