Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:11 | 16/07/2024
Thấp/Cao
20.4/ 20.6°
Tầm nhìn
8.06 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20.9/ 20.3°
Tầm nhìn
5.6 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20.1/ 20.4°
Tầm nhìn
5.01 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.1/ 21.3°
Tầm nhìn
7.71 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.8/ 23.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.3/ 23.4°
Tầm nhìn
9.16 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.6/ 22°
Tầm nhìn
3.84 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
20.3/ 20.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Thấp/Cao

19.6°/26.6°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.67 km/giờ

Điểm ngưng

19.2 °C

Chỉ số UV

0