Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:50 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Thấp/Cao

19°/26°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

2.74