Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:30 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 21.5°
Sáng/Tối
21.8/ 24.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 20.7°
Sáng/Tối
21/ 24.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 20.5°
Sáng/Tối
21/ 22.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 20.1°
Sáng/Tối
20/ 24.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 21.7°
Sáng/Tối
20.6/ 23.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.6/ 20.9°
Sáng/Tối
20.4/ 21.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.5/ 20.6°
Sáng/Tối
20.2/ 20.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 21.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Thấp/Cao

20.6°/31.8°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

19.9 °C

Chỉ số UV

0