Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:57 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
29.7/ 21.7°
Sáng/Tối
22/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 21.4°
Sáng/Tối
20.7/ 24.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 22.3°
Sáng/Tối
20.7/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 21.4°
Sáng/Tối
20.6/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 21.8°
Sáng/Tối
20.7/ 26.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 21.5°
Sáng/Tối
20.2/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 21.4°
Sáng/Tối
20.1/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22.9°
Sáng/Tối
21.2/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 21.7°
Sáng/Tối
21.8/ 26.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 21.7°
Sáng/Tối
20.7/ 25.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 21.8°
Sáng/Tối
21/ 25.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 21.7°
Sáng/Tối
20.4/ 26.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 21.4°
Sáng/Tối
20.4/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 20.2°
Sáng/Tối
21.8/ 24.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 21.3°
Sáng/Tối
20.9/ 24.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa vừa
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 21.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:07
Thấp/Cao

20°/33.9°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.4 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

0.16