Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:12 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa vừa
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây thưa 20°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:45
Thấp/Cao

19°/29°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0