Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:37 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
26.6/ 21.3°
Sáng/Tối
20.8/ 22.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ

04:00

20.1°C / 21.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.42 km/giờ

07:00

20.4°C / 21.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.29 km/giờ

10:00

22.7°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.41 km/giờ

13:00

26.4°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
3.78 km/giờ

16:00

23.2°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.03 km/giờ

19:00

22°C / 21.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.26 km/giờ

22:00

20.6°C / 21.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.66 km/giờ
Ngày/Đêm
23.7/ 21.6°
Sáng/Tối
20.9/ 22.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ

01:00

21.5°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.87 km/giờ

04:00

20.6°C / 21.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.87 km/giờ

07:00

21.6°C / 21.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.88 km/giờ

10:00

23.1°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.13 km/giờ

13:00

24.2°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.2 km/giờ

16:00

22.5°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.21 km/giờ

19:00

21.1°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.42 km/giờ

22:00

21.3°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.12 km/giờ
Ngày/Đêm
21.9/ 21.1°
Sáng/Tối
20.3/ 22.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ

01:00

21.4°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.14 km/giờ

04:00

20.1°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.06 km/giờ

07:00

20.5°C / 21.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.04 km/giờ

10:00

21.8°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.98 km/giờ

13:00

21.1°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.78 km/giờ

16:00

22.4°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.75 km/giờ

19:00

21.2°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.34 km/giờ

22:00

21.8°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.99 km/giờ
Ngày/Đêm
22.9/ 21.7°
Sáng/Tối
20.6/ 24.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ

01:00

21.9°C / 21.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.2 km/giờ

04:00

20.1°C / 21.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.28 km/giờ

07:00

21.8°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.22 km/giờ

10:00

22.6°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.81 km/giờ

13:00

25.3°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.97 km/giờ

16:00

25°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.62 km/giờ

19:00

21.9°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.7 km/giờ

22:00

21.4°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.35 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Thấp/Cao

20.4°/26.9°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0