Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:26 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28.1/ 19.5°
Sáng/Tối
18.5/ 23.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.4/ 18.3°
Sáng/Tối
18.9/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 18.8°
Sáng/Tối
16/ 23.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 18.2°
Sáng/Tối
17.3/ 25.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 17.8°
Sáng/Tối
17.4/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.5/ 18.9°
Sáng/Tối
17.2/ 27.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.2/ 20.5°
Sáng/Tối
18.6/ 26.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 19.4°
Sáng/Tối
18.7/ 27.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.1/ 18.7°
Sáng/Tối
17.5/ 27.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mây cụm
Đã cập nhật 14 phút trước
Mưa vừa 18.8°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 19.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:21
Thấp/Cao

17.4°/29.6°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/giờ

Điểm ngưng

18.5 °C

Chỉ số UV

0