Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:15 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
23.1/ 19.9°
Sáng/Tối
20.3/ 22.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 20.5°
Sáng/Tối
19.9/ 21.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.8/ 20.4°
Sáng/Tối
20.4/ 22.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.6/ 21.5°
Sáng/Tối
20.8/ 22.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.5/ 20.2°
Sáng/Tối
20.4/ 21.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.2/ 20.8°
Sáng/Tối
20/ 20.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.4/ 20.4°
Sáng/Tối
20.5/ 22.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.7/ 20.6°
Sáng/Tối
20/ 21.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 21°
Sáng/Tối
20.7/ 21.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 20.1°
Sáng/Tối
20.5/ 23.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Thấp/Cao

19.6°/26.9°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

7.93 km

Gió

0.77 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

1.66