Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:27 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
22.7/ 20.3°
Sáng/Tối
20.2/ 22.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mưa nhẹ

04:00

20.7°C / 21.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.76 km/giờ

07:00

21°C / 21.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.76 km/giờ

10:00

22.1°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.99 km/giờ

13:00

22°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.19 km/giờ

16:00

22.7°C / 23.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.12 km/giờ

19:00

21.5°C / 21.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.28 km/giờ

22:00

20.9°C / 21.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.51 km/giờ
Ngày/Đêm
21.6/ 20.4°
Sáng/Tối
20.9/ 20.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mưa vừa

01:00

20.4°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.46 km/giờ

04:00

20.3°C / 21.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.39 km/giờ

07:00

20.8°C / 21.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.3 km/giờ

10:00

20.4°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.49 km/giờ

13:00

20.9°C / 21.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.85 km/giờ

16:00

20.2°C / 21.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.8 km/giờ

19:00

20.7°C / 21.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.56 km/giờ

22:00

20.4°C / 21.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.67 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20.5°
Sáng/Tối
20.1/ 20.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mưa vừa

01:00

20.5°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.79 km/giờ

04:00

21°C / 20.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.53 km/giờ

07:00

20.7°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.34 km/giờ

10:00

20.9°C / 21.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.33 km/giờ

13:00

20.3°C / 21.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.19 km/giờ

16:00

20.5°C / 21.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.2 km/giờ

19:00

20°C / 21.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.07 km/giờ

22:00

20.7°C / 20.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.35 km/giờ
Ngày/Đêm
20.9/ 20.3°
Sáng/Tối
20.1/ 20.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa vừa

01:00

21°C / 20.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.19 km/giờ

04:00

20.2°C / 20.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.01 km/giờ

07:00

20°C / 20.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.12 km/giờ

10:00

20.5°C / 20.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.09 km/giờ

13:00

20.3°C / 21.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.39 km/giờ

16:00

20.4°C / 21.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.08 km/giờ

19:00

20.1°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.88 km/giờ

22:00

20°C / 20.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.13 km/giờ
Ngày/Đêm
20.5/ 20.5°
Sáng/Tối
20.5/ 20.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mưa vừa

01:00

20.1°C / 20.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.92 km/giờ

04:00

20.7°C / 20.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.98 km/giờ

07:00

20.3°C / 21.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.8 km/giờ

10:00

21°C / 21.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.09 km/giờ

13:00

21.9°C / 21.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.97 km/giờ

16:00

20.1°C / 21.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.52 km/giờ

19:00

21°C / 21.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.67 km/giờ

22:00

20.9°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.86 km/giờ
Ngày/Đêm
22.7/ 20.4°
Sáng/Tối
20.1/ 22.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mưa nhẹ

01:00

20.2°C / 20.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.7 km/giờ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 20.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Thấp/Cao

21°/22.4°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

9.28 km

Gió

0.77 km/giờ

Điểm ngưng

20.8 °C

Chỉ số UV

0