Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:26 | 08/12/2023
Thấp/Cao
20.1/ 20.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.6/ 19.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.9/ 20.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.7/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.8/ 31.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.7/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.8/ 22.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.2/ 20.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Thấp/Cao

19.3°/31.7°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.01 km/giờ

Điểm ngưng

18.3 °C

Chỉ số UV

9.11