Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:07 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
28.7/ 23.4°
Sáng/Tối
23/ 24.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 22°
Sáng/Tối
21.1/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 22.6°
Sáng/Tối
22.7/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 23.5°
Sáng/Tối
22.2/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 22.1°
Sáng/Tối
22.7/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 22.3°
Sáng/Tối
22.8/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 22.9°
Sáng/Tối
22.5/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 22.8°
Sáng/Tối
22.2/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 23.6°
Sáng/Tối
21.2/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 23.7°
Sáng/Tối
23.9/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 23.9°
Sáng/Tối
22.6/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 23°
Sáng/Tối
21.7/ 30.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 22.7°
Sáng/Tối
22.5/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 23.3°
Sáng/Tối
21.2/ 30.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 23.5°
Sáng/Tối
22.8/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Thấp/Cao

21.6°/29.2°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

8.65 km

Gió

1.74 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0