Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:10 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 20°
Sáng/Tối
19/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 21°
Sáng/Tối
18/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 21°
Sáng/Tối
19/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
20/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
20/ 36°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
19/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
19/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
19/ 33°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
19/ 33°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
19/ 34°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
19/ 36°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:59
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 19°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:58
Thấp/Cao

18°/37°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.08 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0