Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:49 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
34.6/ 20.1°
Sáng/Tối
16.8/ 31.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.9/ 21.9°
Sáng/Tối
17.8/ 26.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.5/ 20.4°
Sáng/Tối
17.9/ 25.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 21.1°
Sáng/Tối
17.4/ 32.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
18.6/ 35.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.6/ 27.8°
Sáng/Tối
20.6/ 37.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.7/ 25.6°
Sáng/Tối
23/ 38.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 23.8°
Sáng/Tối
22.3/ 36.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 22.9°
Sáng/Tối
19.1/ 36°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 22.8°
Sáng/Tối
19.7/ 37.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.9/ 22.9°
Sáng/Tối
19.4/ 37.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.9/ 23.4°
Sáng/Tối
19.7/ 38.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.5/ 21.8°
Sáng/Tối
18.1/ 36.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.6/ 22.8°
Sáng/Tối
17.9/ 36.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 22°
Sáng/Tối
19.2/ 36.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:58
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 33.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:56
Thấp/Cao

17.5°/35.6°

Độ ẩm

33%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.65 km/giờ

Điểm ngưng

15.2 °C

Chỉ số UV

1.69