Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:02 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
28.2/ 21.9°
Sáng/Tối
21.4/ 25.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 21.9°
Sáng/Tối
21.8/ 24.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.1/ 20.3°
Sáng/Tối
19.9/ 27.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.7/ 21.4°
Sáng/Tối
19.8/ 30.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.2/ 21.8°
Sáng/Tối
20.1/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.1/ 21.1°
Sáng/Tối
19.2/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.5/ 21.8°
Sáng/Tối
19.5/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.5/ 21.4°
Sáng/Tối
19.7/ 29.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 21.2°
Sáng/Tối
19.5/ 29.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.6/ 21.7°
Sáng/Tối
20.4/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 26.9°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Thấp/Cao

18.8°/29.5°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.67 km/giờ

Điểm ngưng

20.6 °C

Chỉ số UV

4.14