Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:40 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
34.6/ 24.4°
Sáng/Tối
22.5/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 22.7°
Sáng/Tối
23.5/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 22.6°
Sáng/Tối
21.2/ 24.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 22.4°
Sáng/Tối
21.8/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 22.2°
Sáng/Tối
21.9/ 24.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 22.2°
Sáng/Tối
22.8/ 22.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 22.6°
Sáng/Tối
22.2/ 22.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.3/ 22.6°
Sáng/Tối
21.5/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 22.4°
Sáng/Tối
22.2/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 22.7°
Sáng/Tối
22.4/ 26.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Thấp/Cao

22.8°/35.6°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

20.2 °C

Chỉ số UV

0