Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:03 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
24.8/ 21.8°
Sáng/Tối
22.4/ 23.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa nhẹ

01:00

22.7°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.13 km/giờ

04:00

22.1°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.21 km/giờ

07:00

23.3°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.05 km/giờ

10:00

23.6°C / 24.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.37 km/giờ

13:00

23.6°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.04 km/giờ

16:00

23.2°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.24 km/giờ

19:00

22.3°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.88 km/giờ

22:00

21.3°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.17 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 22.2°
Sáng/Tối
21.7/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.08 km/giờ

04:00

21.6°C / 22.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.86 km/giờ

07:00

22.8°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.87 km/giờ

10:00

25.6°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.99 km/giờ

13:00

25.2°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.66 km/giờ

16:00

23.6°C / 24.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.25 km/giờ

19:00

22.1°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.73 km/giờ

22:00

22.9°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.99 km/giờ
Ngày/Đêm
23.1/ 22.9°
Sáng/Tối
21.2/ 23.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ

01:00

22.5°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.12 km/giờ

04:00

22.7°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.06 km/giờ

07:00

22.4°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.03 km/giờ

10:00

23°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.48 km/giờ

13:00

26.5°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.92 km/giờ

16:00

23.3°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.25 km/giờ

19:00

22.9°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.49 km/giờ

22:00

22.2°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.24 km/giờ
Ngày/Đêm
26.4/ 23.7°
Sáng/Tối
22.9/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ

01:00

22.7°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.28 km/giờ

04:00

22.6°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.26 km/giờ

07:00

23.5°C / 24.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.74 km/giờ

10:00

26.3°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.88 km/giờ

13:00

26.4°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.92 km/giờ

16:00

25.1°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.01 km/giờ

19:00

22.7°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.51 km/giờ

22:00

23°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.46 km/giờ
Ngày/Đêm
23.7/ 23°
Sáng/Tối
22.4/ 23.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ

01:00

22.6°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.2 km/giờ

04:00

22.8°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.32 km/giờ

07:00

22.9°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.04 km/giờ

10:00

23.2°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.39 km/giờ

13:00

23.3°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.07 km/giờ

16:00

23.4°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.17 km/giờ

19:00

22.9°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.01 km/giờ

22:00

22.7°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.12 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 22.4°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 23.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Thấp/Cao

21.4°/26.8°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

0