Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:45 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:12
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

6.19