Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:59 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 26.6°
Sáng/Tối
24.2/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 25.4°
Sáng/Tối
25.5/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24.5°
Sáng/Tối
25.5/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.6/ 24.3°
Sáng/Tối
25.6/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 25°
Sáng/Tối
25.7/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 22.7°
Sáng/Tối
25.9/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 26°
Sáng/Tối
24.2/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 24.5°
Sáng/Tối
25/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.7°
Sáng/Tối
24.5/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 22°
Sáng/Tối
23.3/ 23.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22.5°
Sáng/Tối
23/ 24.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 22.8°
Sáng/Tối
23.8/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 23.2°
Sáng/Tối
23.2/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.7/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.9°
Sáng/Tối
24.5/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 22.5°
Sáng/Tối
24.7/ 23.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23.3°
Sáng/Tối
24.8/ 23.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 24.8°
Sáng/Tối
23.2/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 22.4°
Sáng/Tối
23.7/ 23.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 23°
Sáng/Tối
23.4/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 23.1°
Sáng/Tối
23.4/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 21.2°
Sáng/Tối
23/ 22.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 22.3°
Sáng/Tối
23.8/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.7/ 22.7°
Sáng/Tối
25/ 24.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 22.2°
Sáng/Tối
24.8/ 23.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 23.8°
Sáng/Tối
24.8/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây cụm 30.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Thấp/Cao

21.2°/40.7°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

3