Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:00 | 15/06/2024
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.19
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.81
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
8.89
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
10.9
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
12.56
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
11.05
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
8.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
4.73
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.29
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.68
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.97
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.77
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.45
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
8.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
10.9
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
11.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
8.48
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
5.68
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.47
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.54
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.38
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Thấp/Cao

23.9°/33.5°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0