Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:57 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:31
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

6.36