Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:57 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
23/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
23/ 37°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 37°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 36°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 36°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 34°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
22/ 34°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 36°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 35°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
22/ 37°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
22/ 38°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:00
Nhiều mây
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:59
Thấp/Cao

23°/38°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.69 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0