Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:15 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
25.7/ 23.1°
Sáng/Tối
23.9/ 24.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 23.1°
Sáng/Tối
23.2/ 24.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 23.5°
Sáng/Tối
22.2/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 23.8°
Sáng/Tối
23.2/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23.2°
Sáng/Tối
23.4/ 23.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 23.5°
Sáng/Tối
23.4/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.5°
Sáng/Tối
23.5/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.3°
Sáng/Tối
23.5/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 24.8°
Sáng/Tối
23.4/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 24.6°
Sáng/Tối
23.5/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 23.5°
Sáng/Tối
23.1/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 23.1°
Sáng/Tối
23.7/ 24.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 23.3°
Sáng/Tối
23.3/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 23.7°
Sáng/Tối
23.3/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.5/ 23.2°
Sáng/Tối
22.6/ 24.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 23.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Thấp/Cao

22.2°/25.4°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.93 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0