Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:19 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
26.3/ 24°
Sáng/Tối
23.1/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 23.9°
Sáng/Tối
23.3/ 25.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 23.6°
Sáng/Tối
23.9/ 25.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 23.2°
Sáng/Tối
22.7/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 23.1°
Sáng/Tối
23.1/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24.7°
Sáng/Tối
22.1/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa vừa
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa nhẹ 25.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Thấp/Cao

24°/28.8°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.18 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0