Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:14 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

6.05 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.17