Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:18 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:45
Mưa vừa

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.48 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:44
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mây thưa Mây thưa
97%
0.89 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.58 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.43 km/giờ

10:00

30°C / 35°C
Mây cụm Mây cụm
66%
0.7 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
1.69 km/giờ

16:00

30°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.45 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.47 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.87 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:43
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.86 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.62 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.65 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.31 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.07 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.25 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.85 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.73 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:43
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.63 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.78 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.62 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.39 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.76 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.18 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.58 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.72 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:42
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.86 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.96 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.06 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.48 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.42 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.66 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.02 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.13 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.48 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.3 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.19 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Mây cụm Mây cụm
72%
1.04 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.95 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.12 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.35 km/giờ
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây thưa 23°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:45
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.69 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0