Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:44 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
25.2/ 23.6°
Sáng/Tối
23.5/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Mưa vừa

22:00

23°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.76 km/giờ
Ngày/Đêm
24.6/ 23.2°
Sáng/Tối
23.8/ 25.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa vừa

01:00

23.9°C / 24.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.32 km/giờ

04:00

23°C / 24.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.75 km/giờ

07:00

23.8°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.71 km/giờ

10:00

24.4°C / 24.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.29 km/giờ

13:00

25.3°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.06 km/giờ

16:00

26.5°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.28 km/giờ

19:00

23.8°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.93 km/giờ

22:00

23.3°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.38 km/giờ
Ngày/Đêm
24.9/ 23.6°
Sáng/Tối
22.6/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa vừa

01:00

23.4°C / 23.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.99 km/giờ

04:00

22.8°C / 23.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.56 km/giờ

07:00

23.6°C / 24.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.95 km/giờ

10:00

24.1°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.84 km/giờ

13:00

25.2°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.57 km/giờ

16:00

26.2°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.84 km/giờ

19:00

23.3°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.56 km/giờ

22:00

23.4°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.55 km/giờ
Ngày/Đêm
28.2/ 24.1°
Sáng/Tối
23.6/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa vừa

01:00

23.6°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.02 km/giờ

04:00

23.3°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.67 km/giờ

07:00

23.7°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.51 km/giờ

10:00

26.4°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.91 km/giờ

13:00

28.1°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.67 km/giờ

16:00

28.5°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.73 km/giờ

19:00

24.4°C / 25.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.95 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.24 km/giờ
Ngày/Đêm
23.7/ 23.3°
Sáng/Tối
23.5/ 24.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mưa cường độ nặng

01:00

23.8°C / 24.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.29 km/giờ

04:00

23.6°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.07 km/giờ

07:00

23.6°C / 24.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.19 km/giờ

10:00

23.4°C / 24.1°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
0.85 km/giờ

13:00

24.5°C / 25.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.61 km/giờ

16:00

24.6°C / 25.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.6 km/giờ

19:00

23.8°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.4 km/giờ

22:00

23.3°C / 24.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.5 km/giờ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.7°
Sáng/Tối
22.6/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mưa nhẹ

01:00

23.6°C / 24.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.79 km/giờ

04:00

22.3°C / 23.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.57 km/giờ

07:00

24.1°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.25 km/giờ

10:00

28.7°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.45 km/giờ

13:00

28.7°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.96 km/giờ

16:00

28.2°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.56 km/giờ

19:00

25.3°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.75 km/giờ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mưa nhẹ 23.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Thấp/Cao

22.7°/26.5°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0