Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:17 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
33.6/ 23.6°
Sáng/Tối
19.8/ 29.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.5/ 24.6°
Sáng/Tối
19.2/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.5/ 25.5°
Sáng/Tối
22.1/ 25.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.7/ 24.3°
Sáng/Tối
23.7/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.4/ 25.6°
Sáng/Tối
22.7/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38/ 26°
Sáng/Tối
23.1/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.5/ 23.6°
Sáng/Tối
24.4/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.3/ 24.4°
Sáng/Tối
22/ 27.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.8/ 25.8°
Sáng/Tối
22.6/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.2/ 29.5°
Sáng/Tối
23.6/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:57
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 33.1°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 32.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:56
Thấp/Cao

19.2°/36.1°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

14.1 °C

Chỉ số UV

11.58